Show Happy

播出日期:16/5/2024

張天穎(Jaime)早前推出型格新歌《低調》,K-Pop風格加入中樂琵琶間奏,強而有力地帶出「低調」的態度,而最近Jaime更將《低調》改編成Bossa Nova Version,貪好玩之餘亦貼合「低調」主題。
 
Jaime指這首歌於兩年前已經寫好,當時剛加入樂壇,已經很想跟爸爸在音樂上合作,所以創作了這個旋律,並在當中安排了琵琶間奏,邀請爸爸用琵琶伴奏,而這首歌的創作原點,是來自張爸爸的一句格言:「低調做人高調做事」。然而當時的她在跳舞方面還是新手,未有信心好好去呈現這首跳唱作品,所以一直收藏,待現時在跳唱方面有信心才推出。

Jaime在閒暇時很喜歡將歌曲嘗試用不同的編曲去呈現,純粹的貪玩,有一日她自彈自唱練歌時,用一個比較柔的節奏去唱《低調》,突然就想到不如做一個Bossa Nova的版本,做一個很chill、真正低調版本的《低調》。

Show Happy
主持:昆頓
嘉賓:張天穎
__________________________________
想睇更多精彩片段?記得訂閱我地嘅Channel同Like我地嘅Facebook!
Facebook Page: https://www.facebook.com/meeeepmore

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims